Rundtur på Slimminge Vandværk

Slimminge Vandværk blev bygget i 1963 og er senest gennemgribende ombygget/moderniseret i 1997. Desuden er styringen af vandværket moderniseret i 2010.

Vi vil på disse sider forsøge at give dig et indblik i hvordan grundvandet behandles fra det pumpes ind i vandværket til det pumpes videre ud i vandledningen til dig og de andre andelshavere.

Vi starter med at illustrere en grundvandsboring. Slimminge Vandværk har 2 boringer, hvor vandet hentes op fra godt 30 m dybde.

http://www.slimmingevand.dk/Billeder/Boring.jpg

http://www.slimmingevand.dk/Billeder/Frem.gif