Vandanalyser

 

Her kan du se de seneste analyser af Slimminge Vandværk's:

Læs kommentarer til vandanalyserne her.

FVD's hjemmeside kan du læse mere om grænseværdier og stofferne i analyserne.

Vandet fra Slimminge Vandværk kontrolleres iht. følgende tidsplan:

Analyseprogram

Frekvens/år

Udtages

Boringskontrol

1

februar

Begrænset kontrol

1

februar

Normal kontrol

1

august

Udvidet kontrol

1

februar

Filterskyllevand

2

februar+august

Myndighedernes krav til analysernes omfang fremgår af "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg" BEK nr. 1024 af 31.10.11. Der analyseres i Slimminge Vandværk i større omfang end krævet lovmæssigt, da vi ønsker løbende at sikre andelshaverne drikkevand af høj kvalitet.

Hovedanalyserne foretages i februar, så resultaterne kan præsenteres ifm. generalforsamlingen i marts.

Udover kontrol af vandkvaliteten overvåges vandværkets generelle tilstand også af Køge Kommune. Seneste tilsynsrapport kan ses her.

Retur til forsiden