Velkommen til Slimminge Vandværk Amba

http://www.slimmingevand.dk/Billeder/Vandvaerket.JPG

HUSK generalforsamling!

onsdag d. 21.03.18

Tilmeld dig her

Kontakt Slimminge Vandværk Amba

Gå en tur på værket

Se resultater af vandanalyser

Se data om Slimminge Vandværk's økonomiske situation

Se referat fra den ordinære generalforsamling

Se gældende takstblad

Se gældende vedtægter

Se gældende regulativ

  Få sløjfet din gamle brønd/boring GRATIS!

Nyttige links:

Kvalitetskrav til drikkevand (Eurofins A/S)

Godtgørelse af vandafgift ved vandspild (SKAT)